KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO PDF Drukuj

_________________________________

 

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

 

Publicznej Szkoły Podstawowej w Bogucinie

 


Opracowała: Teresa Rodakowska

 

I. Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 02 września 2019 r., a kończą 26 czerwca 2020 r.

 

II. Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym dzielą się na dwa semestry:

 • I semestr – od 02 września 2019 r do 31 stycznia 2020 r.
 • II semestr – od 011 lutego 2019 r. do 26 czerwca 2020 r.

 

III. Terminy I semestru:

 1. Zimowa przerwa świąteczna od 23 grudnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
 2. Termin posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za I semestr 28 stycznia 2020 r.

IV. Ferie zimowe trwają od 10do 23 lutego 2020 r.

 

V. Terminy II semestru:

 1. Wiosenna przerwa świąteczna od 9 do 14 kwietnia 2020 r.
 2. Termin poinformowania uczniów o przewidywanych stopniach końcoworocznych do 12 czerwca 2020 r. (na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym) i wpisanie ich do dziennika do 16 czerwca 2020 r.
 3. Termin posiedzenia Rady Pedagogicznej klasyfikacyjnej końcoworocznej 22 czerwca 2020 r.
 4. Termin egzaminu poprawkowego 26 sierpnia 2020 r.

 

VI. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

 • 14 października 2019 r.
 • 02-03 stycznia 2020 r.
 • 21, 22, 23 kwietnia 2020 r. (egzaminy ósmoklasisty)
 • 12 czerwca 2020 r.

Dyrekcja zastrzega sobie zmianę wolnych dni w związku z zaistnieniem nieprzewidzianych sytuacji mających wpływ na pracę szkoły, po wcześniejszym powiadomieniu rodziców i uczniów.

 

VII. Ferie letnie trwają od 29 czerwca do 31 sierpnia 2020 r.


Zatwierdzam do realizacji dnia 30 sierpnia 2019 r.

Nauczyciele zostali zapoznani na sierpniowej radzie pedagogicznej.
Rodzice zostali zapoznani na zebraniach z wychowawcami.

 

 

_________________________________