KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO PDF Drukuj

_________________________________

 

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

 

Publicznej Szkoły Podstawowej w Bogucinie

 


Opracowała: Teresa Rodakowska

 

I. Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 03 września 2018 r., a kończą 21 czerwca 2019 r.

 

II. Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym dzielą się na dwa semestry:

 • I semestr – od 03 września 2018 r do 25 stycznia 2019 r.
 • II semestr – od 11 lutego 2019 r. do 21 czerwca 2019 r.

 

III. Terminy I semestru:

 1. Zimowa przerwa świąteczna od 23 grudnia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
 2. Termin posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za I semestr 23 stycznia 2019 r.

IV. Ferie zimowe trwają od 28 stycznia do 10 lutego 2019 r.

 

V. Terminy II semestru:

 1. Wiosenna przerwa świąteczna od 18 do 23 kwietnia 2019 r.
 2. Termin poinformowania uczniów o przewidywanych stopniach końcoworocznych do 07 czerwca 2019 r. (na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym) i wpisanie ich do dziennika do 14 czerwca 2019 r.
 3. Termin posiedzenia Rady Pedagogicznej klasyfikacyjnej końcoworocznej 17 czerwca 2019 r.
 4. Termin egzaminu poprawkowego 26 sierpnia 2019 r.

 

VI. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

 • 02 listopada 2018 r.
 • 15, 16, 17 kwietnia 2019 r.
 • 02 maja 2019 r.

Dyrekcja zastrzega sobie zmianę wolnych dni w związku z zaistnieniem nieprzewidzianych sytuacji mających wpływ na pracę szkoły, po wcześniejszym powiadomieniu rodziców i uczniów.

 

VII. Ferie letnie trwają od 22 czerwca do 30 sierpnia 2019 r.


Zatwierdzam do realizacji dnia 30 sierpnia 2018 r.

Nauczyciele zostali zapoznani na sierpniowej radzie pedagogicznej.
Rodzice zostali zapoznani na zebraniach z wychowawcami.

 

 

_________________________________