KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO PDF Drukuj

_________________________________

 

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

 

Publicznej Szkoły Podstawowej w Bogucinie

 


Opracowała: Teresa Rodakowska

 

I. Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 04 września 2017 r., a kończą 22 czerwca 2018 r.

 

II. Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym dzielą się na dwa semestry:

 • I semestr – od 04 września 2017 r do 12 stycznia 2018 r.
 • II semestr – od 29 stycznia 2018 r. do 22 czerwca 2018 r.

 

III. Terminy I semestru:

 1. Termin poinformowania uczniów i ich rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych i nagannych do 12 grudnia 2017 r. (na miesiąc przed zakończeniem okresu)
 2. Zimowa przerwa świąteczna od 23 grudnia 2017 r. do 31 grudnia 2017r.
 3. Termin poinformowania uczniów o przewidywanych stopniach semestralnych do 03  stycznia 2018 r. (na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym) i wpisanie ich do dziennika do dnia 09 stycznia 2018 r.
 4. Termin posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za I semestr 10 stycznia 2018 r.

IV. Ferie zimowe trwają od 15 do 28  stycznia 2018 r.

 

V. Terminy II semestru:

 1. Wiosenna przerwa świąteczna od 29 marca do 03 kwietnia 2018 r.
 2. Termin poinformowania uczniów i ich rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych i nagannych do 22 maja 2018 r. (na miesiąc przed końcem roku)
 3. Termin poinformowania uczniów o przewidywanych stopniach końcoworocznych do 11 czerwca 2018 r. (na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym) i wpisanie ich do dziennika do 15 czerwca 2018 r.
 4. Termin posiedzenia Rady Pedagogicznej klasyfikacyjnej końcoworocznej 18 czerwca 2018 r.
 5. Termin egzaminu poprawkowego 24 sierpnia 2018 r.

 

VI. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

 • 02 listopada 2017 r.
 • 30 kwietnia 2018 r.
 • 02 maja 2018 r.
 • 04 maja 2018 r.
 • 01 czerwca 2018 r.

Dyrekcja zastrzega sobie zmianę wolnych dni w związku z zaistnieniem nieprzewidzianych sytuacji mających wpływ na pracę szkoły, po wcześniejszym powiadomieniu rodziców i uczniów.

 

VII. Ferie letnie trwają od 23 czerwca do 31 sierpnia 2018 r.


Zatwierdzam do realizacji dnia 30 sierpnia 2017 r.

Nauczyciele zostali zapoznani na sierpniowej radzie pedagogicznej.
Rodzice zostali zapoznani na zebraniach z wychowawcami.

 

 

_________________________________