Rekrutacja PDF Drukuj
Dokumenty szkoły - Rekrutacja

 

 

Rekrutacja 2017/2018
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Bogucinie uprzejmie informuje
o obowiązku dokonania zapisu dzieci do oddziału przedszkolnego funkcjonującego przy szkole oraz do klasy I na rok szkolny 2017/2018.
 
Obowiązkiem przedszkolnym objęte są dzieci sześcioletnie urodzone w roku 2011.
Do oddziału przedszkolnego będą przyjmowane młodsze dzieci (5-, 4-, 3- letnie), jeżeli oddział będzie dysponował wolnymi miejscami.
 
Obowiązkiem szkolnym objęte są dzieci siedmioletnie urodzone w 2010r.
 
Rodzice zobowiązani są do wypełniania i złożenia w sekretariacie odpowiedniej dokumentacji.
Rodzice dokonują zapisu dzieci osobiście w godz. 8.00 – 15.00.
Zapisu dokonuje się na podstawie aktu urodzenia dziecka oraz nr PESEL.
Prosimy również o dokładne zapoznanie się z harmonogramem rekrutacji.

 

 Udostępnione dokumenty w formacie PDF. Najnowsza wersja programu Adobe Reader do pobrania tutaj.

 

 

KRYTERIA REKRUTACJI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY PSP W BOGUCINIE ROK SZKOLNY 2017/2018

KRYTERIA REKRUTACJI DO KLASY I PSP W BOGUCINIE ROK SZKOLNY 2017/2018   

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BOGUCINIE ROK SZKOLNY 2017/2018

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BOGUCINIE ROK SZKOLNY 2017/2018

ZGŁOSZENIE PRZYJĘCIA DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ Z OBWODU SZKOŁY PODSTAWOWEJ ROK SZKOLNY 2017/2018

ZGŁOSZENIE PRZYJĘCIA DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ SPOZA OBWODU SZKOŁY PODSTAWOWEJ ROK SZKOLNY 2017/2018

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BOGUCINIE ROK SZKOLNY 2017/2018

KARTA INFORMACYJNA RODZICÓW SKŁADAJĄCYCH WNIOSEK DO I KLASY

KARTA INFORMACYJNA RODZICÓW SKŁADAJĄCYCH WNIOSEK DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

DEKLARACJA KONTYNUOWANIA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W BOGUCINIE