"OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA" PDF Drukuj
Wydarzenia

wycinanka

 

19.11.2011.

"OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA"

 

"Zjechał do nas wielki wóz,
Ważnych gości nam przywiózł.
Więc my im się pokłonimy,
Do zabawy zaprosimy.
Niech współczesność w dal ucieka,
A tradycja niech nie zwleka.
Niech przekroczy chaty próg
I uciechy da nam w bród."

 

 wycinanka

 

     19 listopada br. w Publicznej Szkole Podstawowej w Bogucinie odbyła się szczególna uroczystość. Organizatorami jej byli członkowie Rady Rodziców działającej przy szkole w składzie: Barbara Bieńko, Barbara Krakowiak, Agnieszka i Piotr Majewscy, Danuta Mazur, Waldemar Ziomek i nauczycielka tutejszej szkoły Halina Rzeszotek.

 

     Chcąc zintegrować lokalną społeczność przygotowali w listopadowy wieczór spotkanie dla mieszkańców Bogucina i okolicznych miejscowości. Motywem przewodnim było przypomnienie dawnych zwyczajów i tradycji wsi mazowieckiej. Termin nie był przypadkowy, ponieważ kilkadziesiąt lat temu w długie, jesienne wieczory gospodynie zbierały się w jednej izbie i przy wtórze piosenek, przyśpiewek, opowiadań wspólnie pracowały. Czas mijał im na darciu pierza, kiszeniu kapusty, przędzeniu nici. Często po zakończeniu pracy zasiadali do poczęstunku, a niejednokrotnie towarzyszył im miejscowy grajek, który porywał młodych do tańca.

     

PB191713

 

     Wszystko to można było zobaczyć w przygotowanej przez rodziców inscenizacji. Wiernie oddawała ona dawne zwyczaje, aktorzy mówili gwarą mazowiecką, śpiewali przyśpiewki i występowali w tradycyjnych strojach ludowych.

 

Obsada:

Wójt - Waldemar Ziomek

Wójtowa - Barbara Krakowiak

Hanka - Barbara Bieńko

Józia - Danuta Mazur

Jadzia - Agnieszka Majewska

Jasiek - Piotr Majewski

Antek - Waldemar Ziomek

Sąsiadka - Halina Rzeszotek

 

     Spektakl był niezwykle barwny i pełen humoru. Zadbano również o piękną scenografię, która przedstawiał wnętrze dawnej wiejskiej chaty. Publiczność była zachwycona, czemu dawała wyraz głośnym aplauzem.

 

PB191689     PB191691     PB191696

 

 

      Po spektaklu nauczycielka szkoły, Mariola Gębska, zaprezentowała nagrodzone albumy uczniów wykonane na konkurs „Poznajemy Ojcowiznę", w którym uczniowie biorą udział od kilkunastu lat. Wiele prac nawiązuje do dawnych tradycji ludowych i przedstawia postacie wyróżniające się swą działalnością na naszym terenie.

 

PB191716

 

      Następnie aktorzy zaprosili zebranych na poczęstunek do „paradnej izby". Stoły uginały się pod ciężarem tradycyjnych wiejskich smakołyków: wędlin, pierogów, podpłomyków, kapusty z grochem, smalcu, kiszonych ogórków. Wspaniała atmosfera udzieliła się wszystkim uczestnikom spotkania, którzy również zaczęli śpiewać piosenki ludowe i biesiadne.

 

 PB191719     PB191726     PB191727

 

     Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele Urzędu Gminy - Wójt Robert Kowalczyk, Sekretarz Aleksandra Popis-Stępień, Skarbnik Marianna Krześniak, Przewodniczący Rady Gminy Włodzimierz Mazur, ks. proboszcz Bogdan Piwko, rodzice, uczniowie oraz mieszkańcy Bogucina, Brzustowa, Krasnej Dąbrowy, Anielina i Garbatki-Letnisko.

 

     Spotkanie to nie tylko przypomniało dawne zwyczaje, ale było także okazją do wspomnień, rozmów, wspólnego spędzenia wolnego czasu. Z pewnością sprzyjało ono również integracji mieszkańców naszej okolicy i zacieśnieniu więzów. Było również dowodem na to, że długie, jesienne wieczory można spędzić wesoło, obcując z innymi ludzie, tak jak robili to nasi przodkowie.

     Mamy nadzieję, że to wydarzenie zapoczątkuje dalsze, wspólne spotkania.

 

wycinanka