WITAMY NA STRONIE INERNETOWEJ

 

Szkoły Filialnej w Bogucinie

__________________________________________________

wrzesien-2021

__________________________________________________


Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

13 i 15 października 2021r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych, w tych dniach szkoła zapewnia opiekę świetlicową w godzinach pracy świetlicy .
14 października to Dzień Komisji Edukacji Narodowej i tego dnia nie ma również lekcji,
zapewniamy opiekę świetlicową.
13 października odbędzie się uroczyste oddanie hali sportowej, poświęcenie Sztandaru
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Garbatce-Letnisko i obchody
110-lecia oświaty w Garbatce - Letnisko.
13.10.2021r. o godzinie 10.00 w kościele pod wezwaniem NMP w Garbatce-Letnisko zostanie odprawiona uroczysta msza święta, w której mogą uczestniczyć wszyscy chętni uczniowie , natomiast w uroczystościach na terenie szkoły będą uczestniczyć delegacje z poszczególnych
klas wybrane przez wychowawców.
Autobusy szkolne będą na przystankach 2 godziny później niż zwykle i zabiorą uczniów do
kościoła w Garbatce-Letnisko, a po mszy św. (około 11.00) autobusy odwiozą uczniów.
Uczniowie dojeżdżający, którzy biorą udział w uroczystościach odjadą z przystanków przy
szkole około 13.00 - 13.20.
Wszystkich biorących udział w uroczystościach proszę o zachowanie zasad bezpieczeństwa, dezynfekcję rąk , zasłanianie ust i nosa.

Z poważaniem Agnieszka Babańca__________________________________________________

DANE DO WPŁAT NA OBIADY

Nazwa odbiorcy
PSP im. Królowej Jadwigi w Garbatce – Letnisko
ul. Hanki Lewandowicz 2  26-930 Garbatka- Letnisko
Numer rachunku odbiorcy:  12 9157 0002 0040 0405 9334 0003
Kwota za wrzesień:  72 zł


__________________________________________________

OGŁOSZENIE

Spotkanie rodziców z panią dyrektor Agnieszką Babańcą odbędzie się

8 września( środa) o godz.16.30 w szkole filialnej w Bogucinie.

Spotkania rodziców z wychowawcami o godz. 17.00.


__________________________________________________

LIST MINISTRA EDUKACJI I  NAUKI

z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022

listministraedukacjiinaukirozpoczecierokuszkolnego20212022

__________________________________________________

Informujemy, że rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2021/2022

rozpocznie się mszą św. o godz.10.00 w kościele parafialnym w Bogucinie,

a następnie zapraszamy na inaugurację na godz. 11.00 w budynku szkoły.

Dyrektor PSP w Bogucinie

__________________________________________________

LIST MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY DO RODZICÓW

list-do-Rodzicow- ws-szczepien- linki


link do wideokonferencji dla rodziców, która będzie emitowana

w dniu 23 czerwca 2021 r. o godz. 18.00 -

(link będzie aktywny w terminie emisji;

do tego czasu w serwisie wyświetlany jest komunikat „Film prywatny”).

https://youtu.be/lNXhZpXSP08

__________________________________________________


Szanowni Rodzice!

     Uprzejmie informuję, że w dniu 29 kwietnia 2021 r. o godz. 17.00 w budynku szkoły w Bogucinie odbędzie się spotkanie z Panię Teresą Fryszkiewicz – Wójtem Gminy Garbatka-Letnisko.

   Tematem spotkania będzie dalsze funkcjonowanie szkoły w Bogucinie po przekształceniu jej w szkołę filialną.

     Proszę o zachowanie reżimu sanitarnego.

Dyrektor

Teresa Rodakowska

__________________________________________________

telefon-wsparcia

__________________________________________________

WIELKANOC 2021

__________________________________________________

Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie!

     Uprzejmie informuję, że Kuratorium Oświaty w Warszawie wydało pozytywną opinię dotyczącą zamiaru przekształcenia z dniem 31 sierpnia 2021 r. Publicznej Szkoły Podstawowej w Bogucinie w Szkołę Filialną w Bogucinie o strukturze organizacyjnej klas I-IV z oddziałem przedszkolnym podporządkowaną organizacyjnie Publicznej Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Garbatce Letnisko.

     W związku z powyższym od 01.09.2021 r klasy V-VIII dalszą naukę będą kontynuowały w PSP w Garbatce-Letnisko.

Dyrektor
Teresa Rodakowska

__________________________________________________

Szanowni Rodzice!

Przypominamy o trwającej rekrutacji do oddziału przedszkolnego i klasy I w naszej szkole.

Dokumenty można pobrać ze strony szkoły (zakładka rekrutacja) lub w formie papierowej u dyrektora szkoły.

Serdecznie zapraszamy!

__________________________________________________

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informuję, że Kuratorium Oświaty w Warszawie we współpracy z NASK, Państwowym Instytutem Badawczym, Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim, Komendą Stołeczną Policji, Urzędem Ochrony Danych Osobowych, Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli kontynuuje realizację programu

Reaguj i wspieraj.
Koalicja na rzecz tworzenia bezpiecznego środowiska nauczania na odległość

Priorytetowym celem programu jest wspomaganie dzieci i młodzieży w nauce na odległość poprzez wyposażenie rodziców i nauczycieli w wiedzę i umiejętności przydatne w organizacji bezpiecznego procesu zdalnej edukacji. Program jest realizowany w formie cyklu webinariów dedykowanych rodzicom i kadrze pedagogicznej, emitowanych na kanale youtube. Zakładana jest realizacja 3 webinariów dla rodziców oraz 3 dla nauczycieli i środowiska edukacyjnego prowadzonych przez ekspertów tematycznych.Poniżej linki do webinarów dla rodziców oraz tematyka i terminy webinariów dla kadry pedagogicznej:

Webinaria adresowane do rodziców (czas trwania ok. 40 min.)

1. Potrzeby psychiczne, społeczne i emocjonalne dzieci i młodzieży w okresie pandemii.
https://www.youtube.com/watch?v=NaYgDCOaIi4

2. Sposoby wspomagania dzieci w nauce. Czas na naukę i relaks. Atrakcyjne narzędzia i materiały online.
https://www.youtube.com/watch?v=NaYgDCOaIi4

3. Młodzi użytkownicy Internetu –wyzwania, bezpieczeństwo, ochrona wizerunku w sieci. Co wiemy, o czym nie wiemy , a czego się nie domyślamy czyli jak towarzyszyć dziecku w cyfrowym świecie ?
https://youtu.be/R544mFsClqk

Webinaria adresowane do kadry pedagogicznej (czas trwania ok. 60 min.)

4. Uczeń bezpieczny w sieci – jak przeciwdziałać zagrożeniom online. Kiedy
i jak reagować?

04.03.2021r.
godz.14.00

5. Bezpieczeństwo danych osobowych w okresie kształcenia na odległość.
11.03.2021r.
godz.14.00

6. Organizacja procesu wspomagania ucznia ze specjalnymi potrzebami
w okresie pandemii.

25.03.2021r.
godz.14.00

Link do adresu z dostępem do webinariów dla kadry pedagogicznej będzie przekazany przed spotkaniem.

Dyrektor PSP w Bogucinie

__________________________________________________

XIkp_plakat_2021_600

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
zaprasza dzieci do udziału
w jubileuszowej
11. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego

„Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”

ZADANIEM UCZESTNIKA KONKURSU JEST:
wykonanie pracy plastycznej w formacie A3 (dwuwymiarowej), w dowolnej technice, obrazującej sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy w gospodarstwie rolnym oraz rolniczym chorobom zawodowym, od 30 lat upowszechnianym przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

TERMIN SKŁADANIA PRAC w szkole upływa w poniedziałek 29 MARCA 2021R.
Do podpisanej pracy należy dołączyć podpisane przez rodziców zgody, dostępne w szkole lub na stronie internetowej szkoły.

Regulamin konkursu
Formularz zgłoszeniowy
Informacja na temat danych osobowych i ich przetwarzania
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku

__________________________________________________

Muzeum Wsi Radomskiej

zaprasza uczniów szkół podstawowych z regionu radomskiego do wzięcia udziału
w konkursie

„Tradycyjna palma wielkanocna regionu radomskiego"!

palma-konkurs


Przedmiotem Konkursu są palmy wielkanocne wykonane zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie.

Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest dostarczenie pracy razem z wypełnioną Kartą Zgłoszenia w terminie:
- do dnia 17 marca (środa) 2021 r. do szkoły
lub
- bezpośrednio do Muzeum do 19 marca (piątek) 2021 roku na adres:
Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu, ul. Szydłowiecka 30, 26-600 Radom.

Regulamin_konkursu_tradycyjna_palma_wielkanocna_regionu_radomskiego.pdf

Karta_zgloszenia_tradycyjna_palma_wielkanocna_regionu_radomskiego.pdf

 Kartę zgłoszenia można również pobrać w szkole.

__________________________________________________

KOMUNIKAT

16.01.2021.

     Z dniem 18.01.2021 r. klasy I - III powracają do nauki w trybie stacjonarnym z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego.

     Oddział przedszkolny funkcjonuje na dotychczasowych zasadach.

     Klasy IV - VIII kontynuują naukę w trybie zdalnym.

     Autobus szkolny będzie kursował zgodnie z planem obowiązującym przed rozpoczęciem nauki zdalnej.

__________________________________________________

BN-2020-zyczenia-od-PSP-w-Bogucinie


__________________________________________________

Pieniądze na zakup komputera
dla dziecka z rodziny rolniczej


Informujemy o możliwości uzyskania dofinansowania kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego (laptopa) wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką dla dziecka z rodziny rolniczej. Termin składania wniosków – 30.12.2020r.

Informacja i dokumenty niezbędne do uzyskania dofinansowania:

INFORMACJA-Pieniadze-na-zakup-komputera-dla dziecka-z-rodziny-rolniczej

KOMPUTERY_2020_Instrukcja_wypelniania_wniosku_projekt

Wniosek_komputery_arimr

__________________________________________________

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji  i Nauki z dnia 05 listopada 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
od dnia 9 listopada 2020r. do dnia 29 listopada 2020r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych.

W związku z powyższym nasza szkoła będzie prowadziła naukę zdalną z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams dla klas I-VIII.

Zajęcia w oddziale przedszkolnym odbywać się będą w systemie stacjonarnym.


Teresa Rodakowska
Dyrektor PSP w Bogucinie

__________________________________________________

Szanowni Państwo!


Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od poniedziałku 26 października 2020r. do 8 listopada 2020r. uczniowie klas 4-8 przechodzą na nauczanie zdalne.

W związku z powyższym szkoła będzie prowadziła naukę zdalną z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams.

Przypominamy Państwu, że dzieci muszą realizować  obowiązek szkolny. Jest to równoznaczne z koniecznością uczestnictwa w nauce zdalnej, którą zostali objęci uczniowie klas 4-8.

Dla tych uczniów, którzy ze względu na warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, zorganizowane  będą zajęcia zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów szkolnych).

Dyrektor Szkoły
Teresa Rodakowska

__________________________________________________

KOMUNIKAT
23.10.2020.


Informuję, że od dnia 26.10.2020 r. do 08.11.2020 r. nauka w klasach IV-VIII odbywać się będzie w systemie zdalnym. Zajęcia odbywać się będą zgodnie z planem.
O zmianach w planie zajęć informować będą nauczyciele poszczególnych przedmiotów. Prosimy o śledzenie strony internetowej szkoły.

Dowóz dzieci z oddziału przedszkolnego i klas I-III pozostaje bez zmian.

Teresa Rodakowska
Dyrektor PSP w Bogucinie

__________________________________________________

KOMUNIKAT
11.10.2020.

Informuję, że w dniach od 12 do 16 października 2020 r. nie będą w szkole wydawane obiady.

Dyrektor PSP w Bogucinie

__________________________________________________

KOMUNIKAT
10.10.2020.

Informuję, że w dniach od 12 do 16 października 2020 r. nie będzie kursował szkolny autokar. Uczniowie do szkoły przyjeżdżają własnym transportem.

Dyrektor PSP w Bogucinie

__________________________________________________

plakat-MM2020-2021

__________________________________________________


PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA PRACY W PSP W BOGUCINIE

W OKRESIE EPIDEMII COVID-19 Rok szkolny 2020/2021

Procedury_ bezpieczenstwa_w_PSP_w_Bogucinie

__________________________________________________

    
     Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21 odbędzie się 01.09.2020r. (wtorek) o godz. 9.00. Dojazd do szkoły w tym dniu rodzice organizują we własnym zakresie.
Do budynku szkoły na spotkania z wychowawcami mogą wejść tylko uczniowie (bez rodziców).
- oddział przedszkolny – spotkanie na boisku szkolnym, wychowawca Alicja Morawska
- klasa I – wejście do budynku B przy szatni, sala nr 5, wychowawca Monika Świątek
- klasa II i III - wejście do budynku B przy szatni, sala nr 7, wychowawca Danuta Pawlik
- klasa IV i V - wejście główne do budynku A, sala nr 4, wychowawca Mariola Gębska
- klasa VI i VII - wejście główne do budynku A, sala nr 1, wychowawca Beata Maciąg
- klasa VIII - wejście główne do budynku A, sala nr 2, wychowawca Ewa Kwaśnik

     Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 01.09.2020r. o godz. 8.00
w kościele parafialnym w Bogucinie. Rodzice zobowiązani są do zapewnienia dzieciom opieki.

     Przypominamy o zachowaniu dystansu społecznego (1,5m) oraz dezynfekcji rąk
i zasłanianiu nosa i ust (maseczka lub przyłbica).

__________________________________________________


LIST MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

 List Ministra Edukacji Narodowej z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

__________________________________________________


BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY

10zasadplakat_rodzice_plakat10zasadplakat_uczniowie_plakat

__________________________________________________


    
     W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem roku szkolnego 2020/2021 informujemy, że zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej, nauka w naszej szkole odbywać się będzie w systemie stacjonarnym z uwzględnieniem zaleceń MEN, MZ i GIS. Jeżeli sytuacja ulegnie zmianie będziemy bezzwłocznie informować.
     Szczegóły związane z rozpoczęciem roku szkolnego podamy wkrótce na stronie internetowej oraz na profilu FB naszej szkoły.

__________________________________________________


wakacje_2020
__________________________________________________

zakonczenie roku 2019-2020

__________________________________________________


zwrot ksiazek

__________________________________________________


rekrutacja do szkol ponadpodstawowych2019-20

Terminy_postępowania_rekrutacyjnego_2020-2021


__________________________________________________Z okazji Dnia Dziecka przekazujemy serdeczne życzenia

od Komisji Oświaty, Zdrowia, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska

914-b

__________________________________________________


DD2020-b

__________________________________________________HARMONOGRAM KONSULTACJI

DLA UCZNIÓW KLAS I-VIII


od 01.06.2020 r.


Harmonogram-konsultacji-dla-uczniow-klas-I-VIII


Oswiadczenia-rodzicow-Covid-19__________________________________________________HARMONOGRAM KONSULTACJI DLA KLASY VIII

Konsultacje-grupowe-dla-klasy-VIII-25-29-maja-2020.pdf


__________________________________________________


PRACA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

W CZASIE PANDEMII COVID-19

Plan pracy biblioteki szkolnej__________________________________________________Gminne placówki przedszkolne pozostają zamknięte

http://www.garbatkaletnisko.pl/teksty,aktualnosci,1,1,gminne_placowki_przedszkolne_poz,1697.html


__________________________________________________


HARMONOGRAM EGZAMINÓW 2020

2020_04_24_Harmonogram_egzaminow_komunikat_MEN-1__________________________________________________


zyczenia_ wielkanocne_PSP_ Bogucin2

__________________________________________________


MAZOWIECKA-POLICJA-APELUJE-NOWE-OBOSTRZENIA-I-ZASADY

MAZOWIECKA POLICJA APELUJE!

SZANOWNI RODZICE I OPIEKUNOWIE!


W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce rząd wprowadził nowe, ostrzejsze zasady bezpieczeństwa publicznego, w tym kolejne ograniczenia w przemieszczaniu się!
Od 1 kwietnia do odwołania, osoby do 18. roku życia nie mogą wyjść z domu bez opieki dorosłego opiekuna.
Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego, usprawiedliwia obecność dzieci i młodzieży na ulicach i innych miejscach publicznych.
Wprowadzony został obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi, który dotyczy także rodzin i bliskich.
Wyłączeni z tego obowiązku będą:
- rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),
- a także osoby niepełnosprawne lub niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie.Ponadto został wprowadzony zakaz korzystania z parków, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich, a także terenów zielonych, pełniących funkcje publiczne. Zakaz dotyczy więc parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych czy ogródków jordanowskich.  Ostatnie doświadczenia pokazują, że są to miejsca, w których dochodzi do przebywania, przemieszczania i gromadzenia się ludzi, w tym młodzieży i rodziców z dziećmi, a tym samym – do zwiększenia szans na zakażenie.
Prosimy o respektowanie nowych zasad bezpieczeństwa! Uczulmy także dzieci i młodzież na przestrzeganie tych zasad!
Brak respektowania obowiązków wynikających z władzy rodzicielskiej może skutkować pociągnięciem Państwa do odpowiedzialności prawnej.
Pozwoli to nam wszystkim uniknąć bądź zminimalizować ryzyko zarażenia.
   


DRODZY UCZNIOWIE!

MAZOWIECKA POLICJA APELUJE:

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce rząd wprowadził nowe, ostrzejsze zasady bezpieczeństwa publicznego, w tym kolejne ograniczenia w przemieszczaniu się!
Od 1 kwietnia do odwołania, osoby które nie ukończyły 18. roku życia nie mogą wyjść z domu bez opieki osób dorosłych.
Dlatego na ulicach i innych miejscach publicznych możecie przebywać tylko pod opieką rodzica, opiekuna prawnego lub jakiegoś innego dorosłego.  
Zaniechajcie wychodzenia z domu jeżeli nie jest to bezwzględnie konieczne!
Unikajcie miejsc publicznych!
Respektujcie wszelkie zasady bezpieczeństwa pamiętając, że za nieprzestrzeganie przepisów możecie być pociągnięci do odpowiedzialności prawnej!

__________________________________________________


DOBRE PRAKTYKI POMAGAJĄCE ZACHOWAĆ BEZPIECZEŃSTWO DANYCH PODCZAS LEKCJI ONLINE

Dobre_praktyki_zasady_bezpieczeństwa_UODO

__________________________________________________


Szanowni Rodzice i Opiekunowie!


W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, a także mając na uwadze wprowadzenie nowych zasad bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w przemieszczaniu się, Mazowiecka Policja w trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży apeluje o wzmożenie nadzoru nad pociechami. W tym trudnym dla wszystkich okresie, szczególnie istotne jest, aby respektować ustanowione zasady, a dzieci i młodzież uczulić na konieczność zaniechania kontaktów bezpośrednich z rówieśnikami, unikanie miejsc publicznych oraz pozostanie w domach. Respektowanie zasad przez wszystkich pozwoli uniknąć ryzyka zarażenia Państwa i Waszych bliskich.


Drodzy uczniowie!


W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, a także mając na uwadze wprowadzenie nowych zasad bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w przemieszczaniu się, Mazowiecka Policja w trosce o Wasze bezpieczeństwo apeluje o stosowanie się do zaleceń. Bardzo istotne jest, abyście w tym trudnym dla Wszystkich okresie zaniechali kontaktów bezpośrednich z rówieśnikami, unikali miejsc publicznych oraz pozostali w domach. Respektowanie zasad przez wszystkich pozwoli uniknąć ryzyka zarażenia, nie tylko Was, ale i Waszych bliskich.

________________________________________________________


Szanowni Rodzice!


W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. następuje czasowe ograniczenie funkcjonowania szkoły  i organizuje się  realizację zadań z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość do dnia 10 kwietnia 2020r. wg opracowanych przez szkołę zasad.


Dyrektor szkoły
Teresa RodakowskaZASADY_ZDALNEGO_NAUCZANIA_PSP_W_BOGUCINIE
_______________________________________________________INFORMACJA DLA UCZNIÓW I RODZICÓWW zakładce materiały dla uczniów (menu górne) znajdują się podstrony dla każdej klasy, w których systematycznie zamieszczane  będa informacje, materiały edukacyjne oraz zadania dla uczniów z poszczególnych przedmiotów, do wykonania w domu.

Pismo MKO do rodziców i opiekunów 12.03.2020

Pismo MKO do uczniów 12.03.2020

_________________________________________________________


APEL SANEPIDU DO RODZICÓW W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM ZARAŻENIA KORONAWIRUSEM

MPWIS - APEL do RODZICOW

_________________________________________________________

OGŁOSZENIE


Niniejszym informuję, iż zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa w dniach od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie placówek oświatowych na terenie Gminy Garbatka-Letnisko zostaje czasowo ograniczone.

W dniach 12 i 13 marca (czwartek, piątek) zarówno w Przedszkolu Samorządowym w Garbatce-Letnisku, Publicznej Szkole Podstawowej w Garbatce-Letnisku i Publicznej Szkole Podstawowej w Bogucinie nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze. W tych dniach dowozy uczniów będą odbywały się zgodnie z dotychczasowym harmonogramem.

Od 16 marca br. (poniedziałek) dzieci i młodzież nie przychodzą do przedszkola i szkół.  

                                                                                           

Wójt

 Teresa Fryszkiewicz


__________________________________________________________

Szanowni Rodzice!

W związku z pojawiającymi się w krajach europejskich przypadkami zachorowań na koronawirusa uprzejmie proszę o zwiększoną uwagę na przestrzeganie higieny (zwłaszcza mycia rąk) oraz pozostawienie w domu dzieci z objawami przeziebienia (gorączka, kaszel, katar).

W razie podejrzenia o zachorowanie proszę skontaktować się telefonicznie z najbliższą stacją sanitarno - epidemiologiczną.

     Dyrektor
           Teresa Rodakowska

                                      

____________________________________________________________

  

 P1011746  P1013525

    

 P1010619   P1011678

  

P1011552   P1011268

 

P1010606  P1010631

 

ZEGARYNKA

Ulti Clocks content

AKTUALNOŚCI


Dzisiaj jest: Środa
27 Października 2021
Imieniny obchodzą
Frumencjusz, Iwona, Sabina,
Siestrzemił, Wincenty

Do końca roku zostało 66 dni.
Zodiak: Skorpion

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

sks