KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO PDF Drukuj

_________________________________

 

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

 

Publicznej Szkoły Podstawowej w Bogucinie

 


Opracowała: Teresa Rodakowska

 

I. Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 01 września 2020 r., a kończą 25 czerwca 2021 r.

 

II. Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym dzielą się na dwa semestry:

 • I semestr – od 01 września 2020 r do 17 stycznia 2021 r.
 • II semestr – od 01 lutego 2021 r. do 25 czerwca 2021r.

 

III. Terminy I semestru:

 1. Zimowa przerwa świąteczna od 23 do 31 grudnia 2020 r.
 2. Termin posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za I semestr 13 stycznia 2021 r.

IV. Ferie zimowe trwają od 18 do 31 stycznia 2021 r.

 

V. Terminy II semestru:

 1. Wiosenna przerwa świąteczna od 1 do 6 kwietnia 2021 r.
 2. Termin poinformowania uczniów o przewidywanych ocenach rocznych do 25 maja 2021 r. (na miesiąc przed końcem roku) i wpisanie ich do dziennika do 17czerwca 2021 r.
 3. Termin posiedzenia Rady Pedagogicznej klasyfikacyjnej końcoworocznej 18 czerwca 2021 r.
 4. Termin egzaminu poprawkowego 26 sierpnia 2021 r.

 

VI. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

 • 14 października 2020 r.
 • 2 listopada 2021 r.
 • 04-05 stycznia 2021 r.
 • 3 dni w kwietniu/maju 2021 r. (egzaminy ósmoklasisty)
 • 4 czerwca 2021 r.

Dyrekcja zastrzega sobie zmianę wolnych dni w związku z zaistnieniem nieprzewidzianych sytuacji mających wpływ na pracę szkoły, po wcześniejszym powiadomieniu rodziców i uczniów.

 

VII. Ferie letnie trwają od 26 czerwca do 31 sierpnia 2021 r.


Zatwierdzam do realizacji dnia 16.09.2020 r.

Nauczyciele zostali zapoznani na radzie pedagogicznej dnia 15.09.2020 r.
Rodzice zostali zapoznani na zebraniach z wychowawcami dnia 17.09.2020 r.

 

 

_________________________________