Szkolna Izba Regionalna PDF Drukuj

_________________________________________

 

 

SZKOLNA IZBA REGIONALNA

 

 

Cele działania

 

  • poznanie tradycji i zwyczajów związanych z życiem dawnej wsi,
  • poznanie tradycji rodzinnych dziadków i pradziadków
  • rozwijanie postaw patriotycznych,
  • integracja społeczeństwa,
  • poznanie własnego regionu,
  • zebranie kolekcji dawnych przedmiotów codziennego użytku, narzędzi i przyborów,
  • zapoznanie ze strojem ludowym z regionu radomskiego

 

Opis projektu

 

Pomysł utworzenia w szkole Izby Regionalnej zrodził się podczas zajęć organizowanych w ferie zimowe 2000 r., kiedy to uczniowie poznawali legendy własnego regionu. Dzieci gromadziły eksponaty angażując do pomocy rodziców i dziadków.

W Izbie znajduje się ekspozycja stała, m. in.: kołowrotek, lampy naftowe, maselnica, niecki, magiel, kijanki, żelazka „na duszę”, skrzynia posagowa, naczynia gliniane, dawne rękodzieło i stroje ludowe regionu radomskiego. Oprócz tego organizowane są ekspozycje czasowe, np. regionalnego stroju ludowego oraz ręcznie tkanych kilimów ze zbiorów prywatnych. Wystrój sali urozmaicają dawne ozdoby – kolorowe „pająki” i wycinanki, zabawki wykonane ze słomy oraz gliniane doniczki malowane przez uczniów. Organizowane są również okolicznościowe wystawy związane z tradycjami ludowymi, np. wystawa szopek bożonarodzeniowych, palm wielkanocnych i pisanek. Uczniowie uczyli się wykonywać „światy”, czyli dawne ozdoby z opłatka.

Kolekcja znajdująca się w Izbie Regionalnej jest systematycznie wzbogacana. Eksponaty przynoszą zarówno uczniowie szkoły, mieszkańcy okolicznych miejscowości oraz goście odwiedzający szkołę. Każdy przyniesiony eksponat jest bardzo cenny, bo każdy ma swoją historię. Niektóre z nich były w rodzinach od wielu lat, przekazywane z pokolenia na pokolenie. Inne zostały odnalezione w niezamieszkałych już domach.

W Izbie Regionalnej odbywają się też spotkania z ciekawymi ludźmi, którzy przybliżają dzieciom czasy, w których zgromadzone eksponaty wykorzystywane były na co dzień i pozwalają poznać „Małą Ojczyznę”.

Szkolną Izbę Regionalną odwiedzili: twórczyni ludowa Genowefa Czachor, malarz Jacek Papiewski, poetka ludowa Zofia Kucharska, rzeźbiarz Mirosław Dziedzicki, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Garbatki i autorka „Kroniki Garbatki - Letnisko” Maria Dziedzicka, Chór Seniora z Garbatki – Letnisko,  fotograf Sławomir Wąsik,  poetka Iwona Bitner,  twórcy ludowi zrzeszenie w Grupie Lokalnej „Puszcza Kozienicka”, aktor i inicjator powstania Skansenu Kolejki Wąskotorowej w Pionkach Paweł Szwed.

Izba Regionalna wzbudza zainteresowanie gości odwiedzających szkołę, czego przykładem jest wpis do kroniki pani Marii Dziedzickiej „… z podziękowaniem za ochronę kultury ludowej i dziedzictwa narodowego w tej placówce…”.

 

Efekty 

 

  • zebranie bogatej kolekcji dawnych przedmiotów codziennego użytku, narzędzi i przyborów
  • pogłębienie wiedzy o dawnym życiu na wsi poprzez rozmowy uczniów ze starszymi mieszkańcami wsi i przedstawicielami rodzin, spotkaniami z twórcami, udział w lekcjach muzealnych
  • wycieczki do Muzeum Regionalnego w Kozienicach, Muzeum i. Jacka Malczewskiego w Radomiu, Muzeum Wsi Radomskiej
  • album wykonany przez uczniów „Tajemnice Szkolnej Izby”

Rady i przestrogi

 

Eksponaty znajdujące się w Izbie należy właściwie przechowywać, by jak najdłużej służyły do edukacji uczniów. Dawne przedmioty z drewna jak niecki, dzieże, maselnice należy odpowiednio konserwować. Aby to zrobić jak najlepiej  porad udzielali pracownicy Muzeum Wsi Radomskiej i Muzeum Regionalnego w Kozienicach.

 

 skrzynia posagowa   P1110255a   W takich najstarszych domach wyszukujemy eksponaty 

 

P1080248a   PC110145a   Pan Tadeusz Langa przekazuje ekcponaty do szkolnej Izby

 

pajak krystaliczny   PC140166a   P1110262a

 

 

 

_________________________________________