Współpraca z Zakładem Karnym w Żytkowicach PDF Drukuj

_________________________________________

 

 

Współpraca z Zakładem Karnym w Żytkowicach

 

 

Cele działania

 

  • pozyskanie pomocy przy pracach porządkowych i remontowych na terenie szkoły oraz forma resocjalizacji skazanych,
  • współpraca z zakładem znajdującym się w pobliżu szkoły.

 

Opis projektu

 

Współpraca z Zakładem Karnym w Żytkowicach trwa od 2004r. Przesłanki jakie zainspirowały do realizacji tego przedsięwzięcia to brak szkolnego konserwatora i jedna osoba obsługi na całą szkołę. Brak wystarczającej obsady stanowisk obsługi w szkole szczególnie dawał się odczuć w okresie zimowym, kiedy parking i drogi wewnętrzne wokół szkoły były zasypane śniegiem.  Pomysł współpracy na początku wzbudzał wątpliwości, a jednak okazał się trafny. Korzyści z tej współpracy są obopólne. Na rzecz szkoły wykonywane są nieodpłatnie różnego rodzaju prace porządkowe, remontowe i konserwatorskie, np. malowanie podłóg i ścian w salach, dokonywanie bieżących napraw sprzętu szkolnego, prace termoizolacyjne  budynku szkoły, grabienie liści, odśnieżanie terenu wokół szkoły. Skazani pomagają również przy wykonywaniu dekoracji świątecznych, np. szopka bożonarodzeniowa, stroiki. Rodzice, uczniowie i nauczyciele zaakceptowali zatrudnienie skazanego.

 

 Efekty 

 

Naprawiony sprzęt szkolny, pomalowane sale i podłogi, położone panele na  głównym korytarzu (podłoga i ściany), ocieplony budynek „B”, zgrabione liście, odśnieżone drogi szkolne, wykonana szopka bożonarodzeniowa. Przez te działania niewątpliwie podwyższył się stan bezpieczeństwa na terenie szkoły. Udział dyrektora szkoły i dyrektora Zakładu Karnego w uroczystościach organizowanych na terenie obydwu placówek.

 

 Rady i przestrogi

 

Aby zrealizować podobne przedsięwzięcie należy dokładnie określić oczekiwania wobec skazanego, który będzie skierowana do pracy, dokładnie określić jakie są potrzeby placówki oraz zakres wykonywanych prac. Po omówieniu wstępnych warunków spisana jest umowa o współpracy. Następnie dyrektor szkoły wskazuje osobę ze szkoły, która będzie odpowiedzialna za nadzorowanie skazanego podczas pracy. Zakład Karny podpisuje z tą osobą porozumienie i zapoznaje z procedurami. Po przybyciu do szkoły skazany zostaje przeszkolony odnośnie zasad bhp i p-poż. oraz zapoznany z narzędziami pracy. Równocześnie z zatrudnieniem należy ubezpieczyć skazanego od nieszczęśliwych wypadków. Koszty ubezpieczenia ponosi szkoła. Rozpoczynamy współpracę. Zatrudniony pracownik jest nadzorowany również przez funkcjonariuszy Zakłady Karnego bez wcześniejszej zapowiedzi. Decyzja o zatrudnieniu skazanego na terenie szkoły była konsultowana z Radą Rodziców.

 

 Zdjecie-0036   P1012978   P1012971

 

 

________________________________________