Zespół Artystyczny przy Radzie Rodziców PDF Drukuj

_________________________________________

 

Zespół Artystyczny przy Radzie Rodziców

 

 

Cele działania

 

 • zaangażowanie rodziców do współpracy ze szkołą;
 • promocja szkoły w środowisku;
 • uatrakcyjnianie uroczystości szkolnych i spotkań integracyjnych dla  mieszkańców ;
 • możliwość realizacji przez rodziców ich pasji;
 • stworzenie możliwości do rozwijania swoich talentów;
 • integracja nauczycieli i rodziców;
 • kultywowanie dawnych obyczajów i tradycji regionu.

 

Opis projektu

 

Zespół Artystyczny przy Radzie Rodziców działa od trzech lat. Pomysł jego utworzenia był wspólną inicjatywą nauczycieli i rodziców. Główną  przesłanką do realizacji tego projektu było stworzenie nowej formy aktywności rodziców i integracji lokalnego  środowiska. Chodziło o innowacyjną, oryginalną i  nowatorską formę, jaka do tej pory nie istniała w szkole, ani w okolicznych placówkach. Projekt okazał się trafny, ponieważ już po pierwszym pokazie Zespół odniósł wielki sukces. Dowartościowało to rodziców i zachęciło kolejne osoby do współpracy. Zespół Artystyczny przygotowuje przedstawienia dla dzieci i dorosłych, które wzbogacają uroczystości szkolne i spotkania okolicznościowe. Przedstawienia są prezentowane nie tylko w szkole, ale także w Gminnym Centrum Rekreacji i Sportu w Garbatce-Letnisko. Aktorzy z Zespołu Artystycznego wystąpili również na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Warto podkreślić, że w Zespole oprócz rodziców i pracowników szkoły pracują także rodzice absolwentów szkoły i uczniowie. Ważną inicjatywą członków Zespołu jest propagowanie w swoich występach dawnych tradycji i obyczajów związanych ze swoim regionem. Do tej pory zostały przygotowane następujące przedstawienia: „Ocalić od zapomnienia-tradycje naszego regionu”, „Rozmowy w poczekalni”, „Jaś i Małgosia”, „Przemiana Stasia”, „Bajka o siedmiu Mikołajach”.

 

Efekty 

 

 • Atrakcyjne uroczystości szkolne i spotkania okolicznościowe mieszkańców;
 • Zintegrowanie rodziców, nauczycieli i środowiska lokalnego;
 • Znajomość tradycji i obyczajów regionu;
 • Promocja szkoły w środowisku;
 • Możliwość kulturalnego spędzania czasu przez mieszkańców okolicy;
 • Rozwinięcie pasji i zainteresowań członków Zespołu;
 • Szkoła jako centrum kultury lokalnej.

 

Rady i przestrogi

 

Chcąc zrealizować tego typu przedsięwzięcie należy przede wszystkim wskazać płynące z tego korzyści i wzbudzić w członkach Zespołu poczucie własnej wartości i zdolności, które warto rozwijać. Następnym krokiem jest umożliwienie rodzicom korzystania z budynku szkolnego i sprzętu nagłaśniającego. Ważną rolę przy realizacji tego projektu odgrywają nauczyciele i pracownicy szkoły, którzy pomagają przy opracowaniu scenariuszy, przygotowaniu dekoracji, wskazują, gdzie można prezentować przedstawienia. Ważne jest także promowanie osiągnięć Zespołu i tym zajmują się głównie nauczyciele.

 

 P1013052   P1013064   P1013095

 

P1012926   P1012935   P1012940

 

PB191689   PB191691   PB191708

 

 

 

________________________________________