SZKICE Z CYKLU „POZNAJEMY OJCOWIZNĘ” PDF Drukuj

______________________________________

 

 

SZKICE Z CYKLU „POZNAJEMY OJCOWIZNĘ”

 

 

Cele działania

 

 • poznanie historii „Małej Ojczyzny”,
 • rozwijanie postaw patriotycznych,
 • poszerzenie wiedzy na temat własnego regionu
 • zainteresowanie uczniów konkursem

 

Opis projektu

 

Uczniowie naszej szkoły od wielu lat śledzą tradycje i kulturę naszego regionu  opisując ją w szkicach z cyklu „Poznajemy Ojcowiznę”. Opracowania te prezentujemy  podczas    Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego o tym samym tytule, , który jest inicjatywą  z zakresu edukacji krajoznawczo-turystycznej, kierowaną  do dzieci i młodzieży szkolnej. Konkurs ma charakter cykliczny, odbywa się nieprzerwanie  od roku 1994 , w edycjach realizowanych w trakcie roku szkolnego. Organizatorami konkursu są: Polskie  Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze oraz redakcja miesięcznika turystyczno-krajoznawczego „Poznaj swój kraj”.
Od 2003r. corocznie zdobywamy nagrody na szczeblu regionalnym i kwalifikacje do etapu  wojewódzkiego oraz wielokrotne nagrody na etapie wojewódzkim i kwalifikacje do etapu  centralnego. Nagrody specjalne na etapie ogólnopolskim przyznawane przez Państwowe  Muzeum Etnograficzne oraz Wydawnictwo „Poznaj swój kraj”.
Prace na konkurs są pisane indywidualnie lub w małych zespołach 2-4 osobowych.
Tematy uczniowie czerpią z najbliższego środowiska. Bardzo bogatą „skarbnicą wiedzy” są  najstarsi mieszkańcy, w tym dziadkowie uczniów. Dużo materiałów pozyskujemy ze  Stowarzyszenia Przyjaciół Garbatki, z którym szkoła współpracuje od wielu lat. Nabyta wiedza pozwala na  promowanie miejscowości, ale również integruje dzieci z własnym  środowiskiem, młodych z  dorosłymi.
Uczniowie opisują wycieczki po najbliższej okolicy, spotkania z twórcami regionalnymi jakie  odbywają się w szkole i poza szkołą.

 

Efekty 

 

1.Poszerzenie wiedzy na temat własnego regionu.
2.Poznanie zabytków i muzeów  naszej „Małej Ojczyzny”.
3. Wzrost zainteresowania wśród uczniów Konkursem „Poznajemy Ojcowiznę”.
4. Pogłębienie więzi z własnym środowiskiem, rodziną, Ojczyzną.
5. Opracowania uczniów na temat:

  • „Słońce nad Garbatką” (o willach w letniskowej części Garbatki - Letnisko),
  • „Tajemnice przydrożnych krzyży i kapliczek”,
  • „Mój Tata jest ułanem”,
  • „Domy z duszą” o najstarszych domach w Bogucinie,
  • „Na kartach kronik szkolnych” (uczennica na podstawie kronik szkolnych wybrała treści dotyczące związków swojej rodziny ze szkołą)
  • „Tajemnice Szkolnej Izby” uczniowie opisywali eksponaty znajdujące się w Szkolnej izbie regionalnej, ich znaczenie w życiu codziennym dawnej wsi
  • „Kodra czy klapok” – praca prezentowała różne rodzaje wycinanek, które dawniej zdobiły mieszkania, uczennice z opiekunkami uczyły się robić wycinanki pod okiem Pani Wandy Gotkiewicz i Pani Genowefy Czachor
  • „Prace jesienne” praca zainspirowana warsztatami, w których uczestniczyli uczniowie w Muzeum Wsi Radomskiej
  • „O znanym i lubianym, co o kolejce marzył” – praca o aktorze Pawle Szwedzie, który otworzył w Pionkach Skansen Kolejki Wąskotorowej
  • „Śladami Babci Ewy” uczennica opisała wycieczkę rowerową ze swoją babcią po miejscach z dzieciństwa babci
  • „Moje ulubione ścieżki turystyczne”
  • „Pomniki i cmentarze wojenne w okolicach Bogucina”
  • „Mój dom Garbatka-Letnisko”
  • „Historia szkolnictwa w Bogucinie”
  • „Pranie w popiele” praca opisuje dawne metody prania z zastosowaniem popiołu z węgla drzewnego jako wybielacza
  • „Spotkanie z twórcami naszego regionu”
  • „Bartnictwo i pszczelarstwo w naszym regionie”
  • „Ocalmy od zapomnienia” praca inspirowana rękodziełem pani Genowefy Czachor, napisana po spotkaniu w szkole i wycieczce do domu artystki.

 

Rady i przestrogi

Aby zrealizować tego typu przedsięwzięcie należy systematycznie pracować z dziećmi, zachęcać ich do kontaktów z osobami starszymi, które mogą przekazać wiele cennych informacji, motywować do poznawania i kultywowania tradycji i obyczajów najbliższego regionu. Podczas spotkań i wywiadów należy dokładnie sprecyzować cel i starać się uzyskać konkretne odpowiedzi na przygotowane pytania. Trzeba być wytrwałym i konsekwentnym. Należy również zadbać o prawidłowe przechowywanie zebranych dokumentów (starych zdjęć, pism, eksponatów), starannie je opisać.

 

 prace jesienne   P4242010   P1012937

 

IMG_6897   IMG_6901   IMG_6905

 

IMG_5682   Zdjecie064   IMG_5681

 

_____________________________________