WSPÓŁPRACA ZE WSPÓLNOTA GRUNTOWĄ I SOŁECTWEM WSI BOGUCIN PDF Drukuj

______________________________________

 

 

WSPÓŁPRACA ZE WSPÓLNOTA GRUNTOWĄ

 

I SOŁECTWEM WSI BOGUCIN

 

 

Cele działania

 

 • pozyskanie środków na bieżącą działalność szkoły,
 • kształtowanie postaw ekologicznych u uczniów,
 • integracja społeczności lokalnej

 

Opis projektu

 

Od początku istnienia szkoła współpracuje z Wspólnotą Gruntową wsi Bogucin. Już o rozpoczęciu budowy szkoły zadecydowały w dużej mierze środki finansowe przekazane przez Wspólnotę, a od roku 2000 szkoła była inicjatorem wielu wspólnych przedsięwzięć w wyniku czego nastąpiło pogłębienie współpracy. Zarówno członkowie Wspólnoty, jak i Sołectwa aktywnie uczestniczą w pracach remontowych szkoły poprzez udzielanie środków finansowych i prace własną. Uczestniczą we wszystkich szkolnych uroczystościach. Społeczność Wspólnoty i sołecka integrują się ze szkołą również podczas wspólnych wyjazdów do teatru. Szkoła udostępniana jest na zebrania Wspólnoty i sołeckie. Uczniowie uczestniczą przy pielęgnacji lasu i młodych sadzonek  należących do wspólnoty, dzięki czemu poznają szkodniki drzew, metody zwalczania i pielęgnacji roślin.  Uczniowie cyklicznie sprzątają las i miejscowość. Przez kolejne trzy lata szkoła pozyskała pieniądze z funduszu sołeckiego w wysokości ponad 35 tys. zł.

 

Efekty 

 

 • integracja środowiska,
 • wymiana starej instalacji elektrycznej i świetlówek na energooszczędne,
 • wymiana drzwi wejściowych do szkoły,
 • wymiana okien,
 • termoizolacja budynku B (zakup materiałów),
 • dofinansowanie placu zabaw dla dzieci w wysokości 10 tys. zł,
 • młode sadzonki oczyszczone ze szkodników,
 • pogłębienie wrażliwości ekologicznej uczniów

 

Rady i przestrogi

 

Należy wykorzystywać zasoby najbliższego środowiska, ponieważ przynosi to korzyści obu stronom. Pozyskując środki finansowe oraz pomoc należy w zamian wspomagać grupy społeczne. Integracja najbliższego środowiska z instytucją szkoły wpływa motywująco na społeczeństwo i ma wpływ na panującą w środowisku atmosferę.

 

 

 Zdjecie0500   Zdjecie0503   Zdjecie0511   Zdjecie0525

 

 

______________________________________