Dbamy o środowisko – zbieramy surowce wtórne PDF Drukuj

___________________________________

 

Dbamy o środowisko – zbieramy surowce wtórne

 

 

Cele działania

 

 • tworzenie nowych wzorców zachowań w zakresie korzystania z zasobów środowiska;
 • zwiększenie świadomości ekologicznej uczniów i społeczności lokalnej;
 • kształtowanie wrażliwości ekologicznej;
 • dostarczenie wiedzy na temat stanu środowiska naturalnego;
 • wyeliminowanie niekontrolowanego wprowadzania odpadów do środowiska;
 • uświadomienie zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem środowiska naturalnego;
 • kształtowanie przekonania o zagrożeniu wynikającym ze stosowania starych metod składowania odpadów;

 

Opis projektu

 

Projekt ekologiczny realizowany jest cyklicznie od wielu lat. Powstał w ramach akcji edukacyjnej, mającej na celu przygotowanie uczniów do życia w zgodzie z naturą i poszanowaniem środowiska. Jest odzewem na potrzeby współczesnego świata systematycznie zanieczyszczanego przez rozwijającą się cywilizację. Ochrona środowiska naturalnego powinna być jednym z najważniejszych elementów współczesnego człowieka. W szkole prowadzi się warsztaty z zakresu edukacji ekologicznej, systematycznie odbywa się zbiórka surowców wtórnych i elektrośmieci , w której uczestniczą uczniowie, nauczyciele, rodzice, społeczność lokalna i okoliczne zakłady przemysłowe. Zebrane surowce są przekazywane odpłatnie do firm zajmujących się ich skupem. Pozyskane środki trafiają na konto Rady Rodziców po czym zakupywane są pomoce dydaktyczne oraz dofinansowywane wycieczki dla uczniów. Zbierane są również korki na rzecz dwójki niepełnosprawnych dzieci z sąsiedniej miejscowości z przeznaczeniem na dalszą rehabilitację.

 

Efekty 

 

 • uczniowie zachowują się zgodnie z nowymi wzorcami świadomości ekologicznej;
 • czysta okolica;
 • zadowolenie społeczności lokalnej z przeprowadzonych działań;
 • uczniowie znają ekoznaki;
 • uczniowie znają zasady konsumenckie wpływające na środowisko naturalne;
 • uczniowie oddziaływują na najbliższe otoczenie, rodziców, kolegów informując o znaczeniu segregacji odpadów i recyklingu;
 • zakup pomocy naukowych;
 • tańsze wycieczki szkolne;

 

Rady i przestrogi

 
Program przewidziany jest do realizacji w ramach dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, zajęć przyrodniczych i technicznych. Na realizację programu przewidziano cały rok szkolny. Cele programowe są osiągane przy wykorzystaniu aktywizujących metod pracy, zabaw, gier, zajęć terenowych. Osoby realizujące program powinny unikać encyklopedyzmu, powinny kształtować umiejętność wnikliwej analizy problemów związanych z zagospodarowaniem odpadów, ich oceny, a przede wszystkim powinny przygotowywać uczniów do dyskusji i wyboru metod, które znajdą zastosowanie w gospodarce odpadami w ich miejscu zamieszkania. Efektem programu jest również gotowość na poddanie się zmianom i rygorom, jakie nakłada na mieszkańców przyjazna środowisku naturalnemu i człowiekowi gospodarka odpadami komunalnymi. Podczas realizacji projektu ważne jest wcześniejsze zabezpieczenie terenu, na którym składowane będą surowce wtórne. Przygotowując akcję sprzątania terenu należ pamiętać o wyposażeniu uczniów w rękawiczki.

 

 P1012643   P1012644   P4262029

 

 

___________________________________