Ratujemy i uczymy ratować PDF Drukuj

_______________________________________________

 

 

RATUJEMY I UCZYMY RATOWAĆ 

 

 

Cele działania

 

  • Upowszechnienie niesienia pomocy innym osobom,
  • Nauka ratowania życia,
  • Umiejętność podejmowania trafnych decyzji.

 

Opis projektu

 

Od 2006..r. uczniowie naszej szkoły uczestniczą w cyklu zajęć „Ratujemy i uczymy ratować ".

Dzieci uczą się zachowania bezpieczeństwa, wzywania pomocy, technik sprawdzania przytomności i oddychania, układania w pozycji bezpiecznej oraz wdechów i ucisków ratowniczych. Po cyklu zajęć odbywają się ogólnoszkolne ćwiczenia udzielania pierwszej pomocy na fantomach. W zajęciach chętnie biorą udział również nauczyciele. Zajęcia prowadzi nauczyciel posiadający certyfikat udzielania pierwszej pomocy pani Halina Rzeszotek.

Przy realizacji programu współpracujemy z PCK w Kozienicach. Corocznie uczniowie z najmłodszych klas biorą udział w konkursach „Ratowniczek , a uczniowie ze starszych klas biorą udział w  „Rejonowych Mistrzostwach Udzielania Pierwszej Pomocy”, w których zdobywają czołowe miejsca.

Szkoła bierze czynny udział w akcjach charytatywnych organizowanych przez PCK. W roku 2006 szkoła otrzymała fantomy i materiały szkoleniowe dla uczniów od „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”.

 

 Efekty 

 

  • umiejętność udzielania pierwszej pomocy przez uczniów,
  • uwrażliwienie uczniów na to, co wokół nich się dzieje,
  • odwaga podczas podejmowania decyzji,
  • niesienia pomocy innym,
  • pozyskanie fantomów do ćwiczeń,

 

Rady i przestrogi

 

Program nie wymaga dofinansowania. Wskazana współpraca z PCK lub inną instytucją szerzącą ideę pierwszej pomocy. Organizacyjnie do przeprowadzenia w każdej placówce, która posiada przeszkolonego nauczyciela i fantomy, na których można ćwiczyć. Szkolenie nauczyciela jest konieczne!

 

 

 P5201365   P5201366

 

P5201370   P5201372

 

 

_______________________________________________