Rekrutacja PDF Drukuj
Dokumenty szkoły - Rekrutacja

 

 

Rekrutacja 2020/2021

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Bogucinie uprzejmie informuje
o obowiązku dokonania zapisu dzieci do oddziału przedszkolnego funkcjonującego przy szkole oraz do klasy I na rok szkolny 2020/2021.
 
Obowiązkiem przedszkolnym objęte są dzieci sześcioletnie urodzone w roku 2014.
Do oddziału przedszkolnego będą przyjmowane młodsze dzieci (5-, 4-, 3- letnie), jeżeli oddział będzie dysponował wolnymi miejscami.
 
Obowiązkiem szkolnym objęte są dzieci siedmioletnie urodzone w 2013r.
 
Rodzice zobowiązani są do wypełniania i złożenia w sekretariacie odpowiedniej dokumentacji.
Rodzice dokonują zapisu dzieci osobiście w godz. 8.00 – 15.00.
Zapisu dokonuje się na podstawie aktu urodzenia dziecka oraz nr PESEL.
Prosimy również o dokładne zapoznanie się z harmonogramem rekrutacji.

 

 Udostępnione dokumenty w formacie PDF. Najnowsza wersja programu Adobe Reader do pobrania tutaj.

 

ZARZĄDZENIE 6/2020 WÓJTA GMINY GARBATKA-LETNISKO


Rekrutacja do oddziału przedszkolnego przy PSP w Bogucinie

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BOGUCINIE ROK SZKOLNY 2020/2021

KRYTERIA REKRUTACJI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY PSP W BOGUCINIE ROK SZKOLNY 2020/2021


- dokumenty do druku

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BOGUCINIE ROK SZKOLNY 2020/2021

KARTA INFORMACYJNA RODZICÓW SKŁADAJĄCYCH WNIOSEK DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

DEKLARACJA KONTYNUOWANIA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W BOGUCINIE

OŚWIADCZENIE WOLI PODJĘCIA NAUKI W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2020/2021


Rekrutacja do Publicznej Szkoły Podstawowej w Bogucinie


HARMONOGRAM REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BOGUCINIE ROK SZKOLNY 2020/2021

KRYTERIA REKRUTACJI DO KLASY I PSP W BOGUCINIE ROK SZKOLNY 2020/2021  


- dokumenty do druku

ZGŁOSZENIE PRZYJĘCIA DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ Z OBWODU SZKOŁY PODSTAWOWEJ ROK SZKOLNY 2020/2021

ZGŁOSZENIE PRZYJĘCIA DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ SPOZA OBWODU SZKOŁY PODSTAWOWEJ ROK SZKOLNY 2020/2021

KARTA INFORMACYJNA RODZICÓW SKŁADAJĄCYCH WNIOSEK DO I KLASY

OŚWIADCZENIE WOLI PODJĘCIA NAUKI W KLASIE I W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2020/2021


ZGŁOSZENIE PRZYJĘCIA DZIECKA DO KLASY ............. Z OBWODU SZKOŁY PODSTAWOWEJ ROK SZKOLNY 2020/2021


Lista dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego

Lista dzieci przyjętych do klasy I