Kierownicy i dyrektorzy szkoły PDF Drukuj

                        

 Pani Stafania Wajszczuk                                   Pan Leon Jagodziński

     - pełniła funkcję kierownika szkoły                    - pełnił funkcję kierownika szkoły 

            do 1953 r.                                            w latach 1953 – 1966

                         

 Pani Halina Przerwa                                      Pani Barbara Wieczorek

     - pełniła funkcję kierownika szkoły                     - pełniła funkcję dyrektora szkoły 

w latach 1966 - 1985                                      w latach 1985 - 1999

Pani Teresa Rodakowska

 - pełni funkcję dyrektora szkoły od 1999 r.