Byli pracownicy PSP w Bogucinie PDF Drukuj

            1931r. -Baranczenkowa

            1932r. -Maria Waksmundzka

            1936r. -Maria Kozak

                        Maria Ćwiek

                        Maria Ostand

                        Jadwiga Popławska

                        Michalina Piwowarska

             1945r. -Stanisław Brojek

                        Janina Maciąg

                        Kazimiera Kosińska

                        Marta Mirowska

                        Maria Sulima

                        Kazimiera Sosnowska

                        Stefania Wajszczuk

            1953r. -Mirosława Jagodzińska

                        Leon Jagodziński

                        Wiktoria Maciejczyk (woźna)

            1955r. -Stanisława Łukasiewicz

            1957r. -Helena Bochenek (siostra katechetka)

            1958r. -Halina Przerwa

                        Krystyna Surmacka

            1959r. -ks. Bogdan Doliński

                        Jadwiga Banaś

            1960r. -Henryka Śliwiak

                        Zuzanna Cichocka

                        Józef Babańca (woźny)

            1962r. -Barbara Ucińska

            1963r. -Krystyna Wiśniewska

                        Teresa Sak

                        Ryszard Sak

                        Barbara Molenda

            1964r. -Helena Sala

            1965r. -Stanisława Krekora

                        Anna Szulc

            1966r. -Wanda Drapała

                        Czesław Stępień

                        Janina Grygiel

            1968r. -Zofia Knieć

            1969r. -Ewa Borkowska

                        Wanda Karaś

            1971r. -Barbara Wieczorek

            1972r. -Krystyna Mazur

            1975r. -Krystyna Babańca (woźna)

            1981r. -Danuta Bańkowska

            1984r. -Beata Kucharska

            1985r. -Marta Grylak

                        Elżbieta Głośniak

                        Anna Wrześniewska

                        Helena Orzechowska (palacz)

            1987r. -Henryk Babańca (palacz)

                        Marian Uciński (palacz)

            1988r. -Zofia Gola (woźna)

            1989r. -Danuta Michalska

                        Krystyna Szewczyk

                        Joanna Sałek

                        Zenon Michalik

            1991r. -Grażyna Maciąg                                              

            1993r. -Piotr Tarczyński

            1994r. -Magdalena Szostak

            1997r. -Agnieszka Rygiel

                        Dariusz Paprocki

                        Bogusław Gawor (konserwator)

            1999r. -Marek Chmielewski

            1982r. -Halina Rzeszotek

            2011r. -Dariusz Rodakowski

            2017r. -Rafał Kącki

 Uwaga! Podano rok rozpoczęcia pracy.