ZAJĘCIA KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNE 6-8 PDF Drukuj

ZAJĘCIA KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNE


1.    Rzucaj piłką do celu
2.    Podrzucja piłkę raz prawą, raz lewą ręką
3.    Zrób ćwiczenia

https://wordwall.net/pl/resource/1272656/gimnastyka-m%C3%B3zgu


Wykonaj zadania z karty pracy

kor-kl-6-8-karta-pracy-10-06


1.    Ćwicz spostrzegawczość

Znajdź na pograniczu dwóch sąsiadujących z sobą wyrazów ukryte zwierzęta.
DZISIAJ RYBY DOBRZE BRAŁY, ZAWOŁAŁ ZENEK.
TRUDNO PODCZAS DESZCZU PAKOWAĆ PLECAKI.
GDY NADJECHAŁ AUTOKAR, AŚKA SZYBKO WSIADŁA DO NIEGO.
TATA MUSIAŁ WYPIĆ KAWĘ GORZKĄ, BO ZABRAKŁO CUKRU.
DO WARSZAWY WYJEŻDZA RANO AUTOKAR POŚPIESZNY.
NA OŚLE DZIECI ARABSKIE JEŻDŻĄ RANO DO SZKOŁY.
IZYDOR SZEDŁ SZYBKIM KROKIEM.
POPATRZ I POWIEDZ, KTÓRY BALON JEST NAJWYŻEJ.
Z BOKU RADIA WYSTAJE ANTENA.
SILNY WIATR ZŁAMAŁ KORALE.
WIESIA ZROBIŁA DLA MAMY KORALE.
JAŚ RADOŚNIE PODNOSI OŁÓWEK.
TRZEBA RANO WSTAWAĆ SZYBKO, BY ZDĄŻYĆ DO SZKOŁY.

Ćw.2
Wybierz odpowiedni ortogram

https://wordwall.net/pl/resource/1993941/ortografia/wybierz-ortogram


27.05
Ćw.1
Ćwiczenia spostrzegawczości i ortografii
Wypisz z poniższych ciągów wyrazowych słowa z rz niewymiennym, których pisownię trzeba zapamiętać.
Podpowiedź: obok każdego ciągu zapisano liczbę wyrazów z rz niewymiennym.
1.    talerzmolokalendarzstółrzemieńpalecburzakątmasatchórzurząd (5)
2.    nietoperzmasazwierzęgumkazdarzeniesarnakorzeńdwaelementarzsto (5)
3.    rzadkomakrzęsabutrzeźbawęchtwarzszeptrzeczklatkarzetelnypawrzut (7)
4.    rzekaosawęgorzgniewwierzchszynazorzabąkzmierzchlatorzemiosłogłód (6)

Ćw.2
Znajdź nazwy miejscowe. Zapamiętaj, że piszemy je wielką literą
https://wordwall.net/pl/resource/1220224/polski/wykre%c5%9blanka-polskie-miasta


21.05

Ćw. słownikowo-frazeologiczne
I.    Spośród podanych niżej odpowiedzi podkreśl właściwą:
1 .Jacek dotrzymał tajemnicy, którą powierzył mu kolega, możemy więc o nimpowiedzieć, że jest:słowny , sumienny, obowiązkowy.
2.Alę, która w ciągu każdego dnia używa słów: „proszę „dziękuję”,„przepraszam”, nazwiemy:uczciwą, grzeczną, pracowitą.
3 .Wojtek zawsze pożyczy długopisu lub kredek koledze, który ich zapomniał,jest więc :serdeczny, miły, koleżeński.
4.Dzieci, które wykonują wszystkie polecenia swoich rodziców, nazwiemy
przyjaznymi, posłusznymi, życzliwymi.
5.Olek oddał znaleziony na boisku długopis nauczycielce, jest więc:posłuszny, uczciwy, wytrwały.
6.Kasię, która nigdy się nie spóźnia na lekcje i zawsze ma odrobioną pracędomową nazwiemy: sumienną, miłą, koleżeńską

Jak nazwiesz?
7.Zachowanie tego, kto w niegrzeczny sposób odnosi się do kolegów i osóbstarszych? .................................................
8.Kolegę, który zawsze mówi prawdę? .............................................
9.Tego, kto z uporem dąży do celu?.............................................
10.Osbę, która w pociągu lub w autobusie ustąpiła miejscastarszemu ................................................................
11.Uczucie, które żywimy wobec najbliższych kolegów?.........................................


13.05.
Ćwiczenie 1
Przepisz poprawnie podane zdania tutaj lub w zeszycie. Oddziel wyrazy i wstaw znaki interpunkcyjne.

kotymająbursztynowezielonelubniebieskieoczy

lisyżywiąsiędrobnymigryzoniamiptakamiżabamiowadamipadlinąatakżeowocamileśnymi

wydrymajągęstąlśniącąprzylegającądociałasierść

potężnabudowaciałaogromneuszytrąbaorazciosyróżniąsłoniaodinnychssaków

mrówkojadyzjadająmrówkiitermityniekiedyteżinneowadyatakżelarwychrząszczy

Ćw.2
Napisz, jak najwięcej wyrazów związanych z ogrodem, morzem, polem.


06.05
Ćw.1 Poćwicz spostrzegawczość
Podziel tekst na wyrazy, by miał on sens. Przepisz go. Przestrzegaj zasad ortograficznych i interpunkcyjnych.

Jużskończyłsięrokszkolnyporozdaniuświadectwwszyscyodetchnęlizulgą
nareszciekażdyodpocznieuczniowieprzestanąsięuczyć(adużosięuczyliprzezcałyrokszkolny)
nauczycieleprzestanąchodzićdopracyapaniesprzątaczkibędąmogły
wreszcieposprzątaćiniktimwnajbliższymczasieniezakłócispokoju

ćw.2 Poćwicz ortografię

http://ortofrajda.pl/
(pierwsza lekcja z ortofrajdą-gry on line)


29.04

Zrób kartę pracy

zkk-6i8-karta-pracy


22.04.

1.    Ćwiczenia na spostrzegawczość
Przeczytaj poniższy tekst i pionową kreską prawidłowo podzieli go na wyrazy.

WyprawanarybyNaskarpierosłydzikiemalinyzagradzającedrogędobrzegu jeziora.Przedzierającsięprzezniezgubiłzegarekinadodatekpodarłskarpetki.Przezdrobnelistkidostrzegłgąsienicę,którapełzłapokońskiejpodkowiebłyszczacejwsłońcu.Wyciągnąłwędkęnahaczykunadaltkwiłoświeże   ziarnokukurydzy.Poczułjakoblewagozimnypot,boakuratwtejchwilisobieuświadomił,żezapomniałprzynęty.Wędkowanieszybkosięskończyłośmiałsię samzsiebie.

2.    Ćwiczenia z zkresu ortografii
https://learningapps.org/7858927


15.04.

I.    Ćwiczenia rozwijające spostrzegawczość
1.Znajdź ukryte nazwy owoców, warzyw i roślin
Złamali nawet scyzoryk, ale puszki nie otworzyli.                                                
 2.Przemek cofnął się o krok, ustępując miejsca koleżance.                           
 3.Napisała taki smutny list, że gdy go czytał, to płakał.                             
 4.Twierdzi, że zabija go dym z papierosów.                                              
 5.Zamyślony Jaś minął obojętnie cukiernię.                                           
6.Przypadkowo podróż Adama zakończyła się w polu.                                   
 7.Dzieci lubią malować i rysować.                                                                  
8.Nieznani sprawcy spalili akta.                                                                     
9.Pomięta koperta leżała jeszcze na stole.                                                          
 10.Jego brat kiwał potakująco głową.                                                                         
11.Na boisku rozciągnięta była cienka lina.                                                          
 12.Bez pracy nie ma kołaczy.                                                                                  
13.Opady nie były tak duże, jak prognozowano.                                                   
14.Byli ciekawi, kiedy nowy szyld zawiśnie nad sklepem.                                        
15.Była to niewielka, pusta szkatułka.                                                                         
16.Pozostał tylko sos na talerzu, kotlet zjadł kot.                                                 
17.Dzban Antek zbił, gdy sięgał po zeszyt.                                                          
18.Rosła tu lipa, niestety spłonęła wraz z dworem.                                          
 19.Podniósł słuchawkę, gdy zabrzmiał trzeci dzwonek.                                               
20.Na poligonie żołnierze szli parami.
II. Ćwiczenia doskonalące czytane ze zrozumieniem
http://pisupisu.pl/klasa6/czytanie-ze-zrozumieniem-poziom-1


8.04

1. Ćwiczenie utrwalające poprawność ortograficzną
Uzupełnij tekst wpisując odpowiednio rz lub ż.
Zbli…a  się moja ulubiona pora roku – zima. Kole….anka G…egorza, Gra…yna, nie mo…e się doczekać zje…dżania na sankach. Ma….ena i Małgo….ata  równie….  uwa…nie wypatrują pierwszych oznak mrozu. Obiecały rodzicom, …e nie będą ślizgać się po zamarzniętych jeziorach. Ka…de dziecko wie, …e wejście na lód jest groźne. Bła…ej uwa….a się za odwa…nego, poniewa… jeździł na ły…wach G…ego… dr…ał z p….era….enia, gdy p….yglądał się wyczynom towa….ysza. Obiecał sobie, ….e zostanie narcia….em.  Spoj….ał w  p…yszłość  i uj….ał siebie w pierwszym ….ędzie obok mist…a  – Adama Małysza.

2.Ćwiczenie doskonalące pamięć
a) http://brainmax.pl/game/free-game/gam_id/16/referer/gry
b) Przeczytaj uważnie tekst, a następnie zasłoń kartką i uzupełnij luki w zdaniach.


Kasia i Asia przyrzekły mamie, że będą się grzecznie bawiły i nie pójdą nad rzekę. Zabrały ze sobą żółwia Grzegorza i poszły do parku bawić się wśród drzew.

Kasia i Asia … mamie, że będą się … bawiły i nie pójdą nad … . Zabrały ze sobą … Grzegorza i poszły do parku bawić się wśród … .

Pojutrze rozpoczną się zawody rowerzystów. Udział wezmą zawodnicy z różnych szkół i przedszkoli z całego miasta. Trenerzy wszystkich drużyn mają dużo pracy.

Pojutrze rozpoczną się zawody… . Udział wezmą zawodnicy z … szkół i … z całego miasta. … wszystkich drużyn mają … pracy.


Ćwiczenia poprawiające logiczne myślenie

http://brainmax.pl/game/start-free-game/gam_id/31/referer/gry

Wykonaj ćwiczenia (w zeszycie lub na kartce)

Ćw.1
Utwórz dopełniacz następujących wyrazów:

stacja - .............................................
Anglia - .............................................
chemia - ............................................
pasja - ..............................................

Ćw.2
Usuń z tekstu wyrazy, które nie są potrzebne.
Janek poszedł nareszcie potrzeba spać. Marudził dość dobro długo, że nie jest mały śpiący. W końcu zmęczenie narzędzia wzięło górę szczyt. Dziecko samo poszło na basen do łazienki i umyło się zrobiło pod prysznicem.

Z podanych wyrazów ułóż jak najwięcej nowych słów, np. mandarynka – dary, draka, manna, kara, mara, rynna, dama.

__________________________


Uzupełnij dołączoną kartę pracy

Karta-pracy-zkk-6i8