Jubileusz 50-lecia Drukuj
Jubileusze

  

trtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrt

 

Podziękowanie

 

Z przyjemnością i satysfakcją serdeczne podziękowania kierujemy do wszystkich gości,

którzy przyjęli zaproszenie i zaszczycili nas swą obecnością w tak ważnej, historycznej chwili, jaką jest Jubileusz 50-lecia szkoły.

Obecność Państwa uświetniła naszą uroczystość i doceniła pracę wszystkich,

którzy zostawili w Tej Szkole część swojego życia.

Mamy nadzieję, że to piękne spotkanie po latach, te niezwyczajne chwile,

były okazją do wzruszających wspomnień.

Życzymy Państwu, aby ta niepowtarzalna atmosfera przetrwała we wspomnieniach

do następnego jubileuszu.

 

Z wyrazami szacunku

Dyrektor, Grono Pedagogiczne i Uczniowie

Publicznej Szkoły Podstawowej w Bogucinie

 

 

trtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrt

 

26.02.2011r.

 „50 lat minęło-wspomnień czar”

 

Dziesięć lat temu miał miejsce I Zjazd Pracowników PSP w Bogucinie. II Zjazd, który odbył się 26.02, był nie tylko sposobnością do podsumowań naszych dokonań na przestrzeni minionych dziesięciu lat, ale również okazją do uczczenia ważnej dla nas rocznicy - pięćdziesięciolecia istnienia szkoły w obecnych murach. Dzieje szkolnictwa w Bogucinie sięgają wprawdzie lat międzywojennych, ale nauka odbywała się wówczas w prywatnych domach na terenie przysiółka Bobki. Szkoła w Bogucinie, w której obecnie uczą się dzieci, została oddana do użytku dokładnie 50 lat temu.

 

Przebieg uroczystości

 

Uroczysta Msza Święta

 

Aby podziękować za 50 lat istnienia naszej szkoły uroczystość rozpoczęliśmy mszą św. w kościele pod wezwaniem Św. Maksymiliana w Bogucinie, którą celebrował Jego Ekscelencja ksiądz biskup Stefan Siczek z udziałem księdza kanclerza Marka Fitucha, księży z parafii Garbatka – Letnisko: dziekana Augustyna Rymarczyka i wikarego Macieja Będzińskiego oraz proboszcza parafii Bogucin księdza Bogdana Piwko. W swojej homilii ksiądz biskup zwrócił uwagę na to, że jubileusz szkoły zbiega się z Jego jubileuszem - 50- lecia kapłaństwa. W dalszej części homilii, nawiązując do Ewangelii, podkreślił ważność modlitwy w życiu człowieka.

 

 

     

Uroczysta akademia

 

Część oficjalną rozpoczęła pani dyrektor Teresa Rodakowska, która powitała przybyłych na uroczystość przedstawicieli duchowieństwa, władze państwowe, samorządowe, oświatowe, byłych pracowników, absolwentów i przedstawicieli lokalnej i szkolnej społeczności.

 

Następnie goście mogli poznać historię szkolnictwa w Bogucinie, opracowaną na podstawie najstarszych kronik szkoły. Słuchając referatu dotyczącego najważniejszych wydarzeń z dziejów szkolnictwa w Bogucinie obecni na uroczystości mogli obejrzeć ciekawą prezentację. Z zainteresowaniem wysłuchali również fragmentów najstarszej szkolnej kroniki prowadzonej przez byłych kierowników szkoły Leona Jagodzińskiego i Halinę Przerwę. Kronika ta odnotowuje nie tylko informacje dotyczące szkoły, ale jej autorzy opisywali również ciekawostki z życia społeczeństwa. A że notatki te  sporządzali barwnym, żywym językiem, umieszczali często zabawne komentarze, więc słuchacze mieli wiele powodów do śmiechu.

Następnie powróciliśmy wspomnieniami, którym towarzyszyła kolejna prezentacja, do I zjazdu. Minutą ciszy uczciliśmy również pamięć tych osób, które były wówczas z nami, a obecnie już odeszły na zawsze.

 Po tej nostalgicznej podróży do przeszłości przenieśliśmy się w czasy bardziej nam współczesne - zaprezentowano zebranym  dokonania szkoły na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat. Następnie uczniowie przedstawili krótki program artystyczny zaczynający się od słów „ Mała szkoło w Bogucinie, Ty jesteś jak zdrowie, ile Cię trzeba cenić, ten tylko się dowie kto Cię stracił...” Najmłodsi uczniowie naszej szkoły uprzyjemnili czas gościom i zatańczyli poleczkę. Na pamiątkę wspólnie spędzonych chwil przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wręczyli zebranym gościom własnoręcznie wykonane pamiątkowe książeczki oraz róże.

W końcowej części spotkania zabrali głos goście, Wójt Gminy Garbatka  - Letnisko Robert Kowalczyk, Przewodniczący Rady Gminy Włodzimierz Mazur, Poseł na Sejm RP – Czesław Czechyra, Prezes Zarządu Oddziału ZNP w Kozienicach  - Dorota Kurzawa oraz dyrektorzy szkół. W swoich wystąpieniach złożyli gratulacje i wygłosili wiele ciepłych słów pod adresem szkoły. Pani Dyrektor Radomskiej Delegatury Mazowieckiego Kuratorium Oświaty Dorota Sokołowska powiedziała: „Małe szkoły są jak ogrody, jak źródła, z których czerpie się czystą wodę, sięga do korzeni...”

 

„Galeria wspomnień”

 

 

W miłej, pełnej wspomnień atmosferze szybko mijał czas. Goście chętnie oglądali naszą szkołę, a szczególnym zainteresowaniem cieszyła się „Galeria Wspomnień”, która składała się z kilku części: „Wspomnienia z dawnych lat”, w której zaprezentowane były zdjęcia pierwszych uczniów oraz nauczycieli, „I Zjazd Pracowników Szkoły”, „Nie płaczmy, że odeszli, cieszmy się, że żyli”, gdzie wspominaliśmy kierownika Leona Jagodzińskiego, Stefanię Wajszczuk, Martę Mirowską, Annę Szulc.  Stare  fotografie i dokumenty na pewno pomogły  przenieść się myślami w minione czasy.

 

 

  

„Coś dla ducha...”

Uczniowie naszej szkoły pod kierunkiem nauczyciela plastyki wykonali prace plastyczne, były to obrazki i stroiki. Zostały również  przygotowane kalendarze i okolicznościowa gazetka. Prezentowane prace cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród gości.

 

„Coś dla ciała...”

Powodzeniem wśród gości cieszyły się także lokalne przysmaki przygotowane przez rodziców naszych uczniów, m.in. grzybki, jagody
i smalczyk.

 

 

 

 

 

Uroczystość była szczególnie ważna nie tylko dla naszej szkoły. W dzisiejszym świecie, w którym rządzi pośpiech warto czasem zwolnić, zatrzymać się, poświęcić czas na chwilę nostalgii, retrospekcji, refleksji, a przede wszystkim na zwykłą rozmowę z drugim człowiekiem.

        

Swoją obecnością na II Zjeździe Pracowników PSP w Bogucinie zaszczycili nas:

Goście:

Jego Ekscelencja ksiądz biskup Stefan Siczek

 Kanclerz Kurii Radomskiej ksiądz Marek Fituch

Dziekan Dekanatu Czarnoleskiego ksiądz Augustyn Rymarczyk

Wikary parafii Garbatka  - Letnisko ksiądz Maciej Będziński

Poseł na Sejm RP Czesław Czechyra

Dyrektor Radomskiej Delegatury Mazowieckiego Kuratorium Oświaty Dorota Sokołowska

Wójt Gminy Garbatka – Letnisko Robert Kowalczyk

Przewodniczący Rady Gminy Garbatka – Letnisko Włodzimierz Mazur

Skarbnik Urzędu Gminy Garbatka – Letnisko Marianna Krześniak

Inspektor ds. oświaty Teresa Fryszkiewicz

Radni Gminy Garbatka – Letnisko:

Marianna Bernacik, Tadeusz Cieloch, Cecylia Guza (absolwentka), Marcin Kołdej, Marianna Piechota, Henryk Sekuła, Zbigniew Wdowiak (absolwent), Waldemar Witkowski

Były Wójt Gminy Garbatka – Letnisko Krzysztof Stalmach

Były radny powiatu kozienickiego Waldemar Banaś

Dyrektorzy szkół:

Elżbieta Ślisińska, Andrzej Baracz, Maria Grygiel, Jadwiga Sekuła

Prezes Zarządu Oddziału ZNP w Kozienicach Dorota Kurzawa

Przedstawiciele zakładów i wspólnot gruntowych wspierających szkołę:

Rajmund Szewczyk, Julian Kwaśnik, Tomasz Kwaśnik (absolwent), Janina Dobrewa (absolwentka), Andrzej Orzechowski (absolwent), Danuta Ciarkowska, Stefan Hajduk

 

Byli pracownicy:

Barbara Wieczorek - emerytowana dyrektor szkoły

Krystyna Babańca, Ewa Borkowska, Marek Chmielewski, Zofia Gola, Wanda Karaś, Zofia Kołaczek, Stanisława Krekora, Danuta Matysiak, Beata Michalska, Nina Metelska, Anna Wrześniewska

 

Absolwenci:

Jan Basaj, Irena Gałecka, Paweł Gazda, Roman Jemioł, Dominik Kociołek, Andrzej Konder, Bożena Koniarczyk, Czesław Krakowiak, Anna Kwaśnik, Jerzy Kwaśnik, Mariola Kwaśnik, Małgorzata Langa, Mateusz Langa, Dorota Michałowska, Emilia Morawska, Agnieszka Majewska, Teresa Markiewicz, Krystian Mazur, Waldemar Mazur, Anna Pająk, Natalia Rokita, Krystyna Strzelecka, Agnieszka Tomala, Magdalena Węsek

 

Obecni pracownicy:

Teresa Rodakowska - dyrektor szkoły (absolwentka)

ks. Bogdan Piwko

Mariola Gębska, Ewa Kwaśnik, Beata Maciąg, Alicja Morawska (absolwentka), Beata Pasierbiak (absolwentka), Danuta Pawlik, Halina Rzeszotek(absolwentka), Barbara Bieńko (absolwentka)

 

W uroczystości brali udział rodzice uczniów, którzy w większości są absolwentami naszej szkoły, mieszkańcy Bogucina, Brzustowa i Krasnej Dąbrowy. Nie zabrakło również obecnych uczniów. 

Obecna była także telewizja regionalna powiatu kozienickiego TV Nasz Powiat. Poniżej relacja z uroczystości jaka ukazała się w TV Nasz Powiat.

 

 

Mamy nadzieję, że spotkanie to pomogło odnowić dawne przyjaźnie, zadumać się nad przeszłością, umocnić więzi z ludźmi, którzy często są nam bliscy, a tak rzadko ich spotykamy. Jest bowiem tak, jak mówili uczniowie podczas akademii:

 

Wszystko było nie tak dawno, choć minęło wiele lat,
Przeleciała także młodość karuzelą dawnych lat
Pozostały dziś wspomnienia, które echem niesie wiatr
A to święto jest nadzieją na powroty w dawny świat.”

  

  

 

Zapraszamy do obejrzenia Galerii, w której znajduje się więcej zdjęć z naszej pięknej uroczystości