ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE EMOCJONALNO - SPOŁECZNE Drukuj


ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE

KOMPETENCJE EMOCJONALNO - SPOŁECZNE


Ze względu na indywidualny charakter zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno - społeczne nauczyciel będzie indywidualnie kontaktować się z uczestnikami zajęć i rodzicami.